Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Grunnmennt

Hefst 31. ágúst 2021

Grunnmenntaskólinn er ætlaður fullorðnu fólki á vinnumarkaði sem hefur ekki lokið framhaldskóla og er eldra en 18 ára. Stuðst er við námskrána Grunnmennt frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er í samstarfi við Menntaskólann á Ísafirði sem metur námið til eininga á móti áföngum í bóknámi eða sem val. Námið er á 1. þrepi og getur í heild svarað til allt að 24 framhaldsskólaeiningum.

Námið getur einnig verið hluti af þeim almennu bóklegu greinum sem krafist er í iðnámi, tækninámi og Fisktækniskóla Íslands. Námsleiðin hentar einnig þeim sem hafa ekki verið í námi lengi en langar að komast af stað aftur.

Markmið námsins er einkum að stuðla að jákvæðu viðhorfi til náms, byggja upp undirstöðu í námstækni, færnieflingu, sjálfstyrkingu og samskipti um leið og námið byggir upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinum (íslensku, stærðfræði og ensku) auk tölvu- og upplýsingatækni. Þátttakendur fá einstaklingsráðgjöf og stuðning á námstímanum.

Námið skiptist á tvær annir
Haustönn 31. ágúst - 16. desember 2021
- Stærðfræði
- Enska
- Námstækni

Vorönn 6. janúar - 16. júní 2022
- Tölvu- og upplýsingatækni
- Íslenska
- Námst- og starfsráðgjöf

Fjarkennt verður á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 18-20:30, auk tveggja laugardaga í mánuði (þá bæði sem fjar- og staðlotur í samráði við nemendur).

Til þess að ljúka námi þurfa nemendur að vera með a.m.k. 80% mæting, virka þátttöku og skila verkefnum.
Umsjónarmaður námsins er Helga Konráðsdóttir náms- og starfsráðgjafi, helga@frmst.is sem gefur allar nánari upplýsingar. Skráning hér fyrir neðan eða í síma 456 5025 / 571 5056.

Heildarverð: 99.900 kr. Velkomið er að semja um að skipta greiðslum eftir þörfum.
Minnum væntanlega þátttakendur á að kynna sér stuðning stéttafélaga og starfsmenntasjóða til greiðslu þátttökugjalda.

SKRÁNING Á NÁMSKEIÐ