Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Nýjustu námskeiðin

Uppleið - nám byggt á hugrænni atferlismeðferð
Fjarkennt Haustönn 2021
Haustönn 2021. Námið er ætlað þeim sem eru 18 ára og eldri og hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla. Markmið námsins er að auka færni þátttakenda í að takast á við hamlandi líðan með því að nýta sér aðferðir hu...

Grunnmennt
Fjarkennt 31. ágúst 2021
Hefst 31. ágúst 2021 Grunnmenntaskólinn er ætlaður fullorðnu fólki á vinnumarkaði sem hefur ekki lokið framhaldskóla og er eldra en 18 ára. Stuðst er við námskrána Grunnmennt frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. ...

Velferðartækni
Ísafjörður Haustönn 2021
Haustönn 2020.Nám í velferðartækni er ætlað fólki sem ekki hefur lokið framhaldsskóla og starfar eða hefur hug á að starfa við velferðarþjónustu. Námið skiptist í fimm námsþætti og er markmiðið að námsmenn fái...

Lög og reglur
Fjarkennt Haustönn 2021
Haustönn 2021. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og ...

Umferðaröryggi - bíltækni
Ísafjörður Haustönn 2021
Haustönn 2021. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki ...

Vistakstur öryggi í akstri
Fjarkennt Haustönn 2021
Haustönn 2021. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni ...

Vöruflutningar
Fjarkennt Haustönn 2021
Haustönn 2021. Markmið námskeiðsins er að bílstjóri öðlist þekkingu í að ganga af öryggi frá mismunandi tegundir farms og festingum hans. Bílstjóri þekki reglur um, notkun farm- og fylgiskjala sem krafist er í ...

Skyndihjálp
Haustönn 2021. Ath. þetta er valnámskeið.Farið í gegnum fjögur skref skyndihjálpar, útdeilingu verkefna á slysstað og aðferðir við að halda utan um stærri hópa. Farið í hugmyndfræði sálræns stuðnings, hvernig á...

Meðferð matvæla
Fjarkennt Haust 2021
Haust 2021. Meðferð matvæla er 40 klukkustunda nám ætlað þeim sem ekki hafa lokið framhaldsskóla og starfa við meðhöndlun matvæla svo sem starfsfólki í mötuneytum, veitingahúsum og verslunum. Meðal námsþátta er...

Sjá öll námskeið