Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Nýjustu námskeiðin

Hagnýt enska
Ísafjörður 23. september 2019
Hefst 23. september 2019. Námskeið fyrir þá sem hafa lítinn grunn í ensku. Markmiðið er að auka við færni og sjálfstraust til að nota ensku í daglegu tali við ýmsar aðstæður t.d. í vinnu, verslun og á ferðalögu...

Sálræn áföll - áfallamiðuð nálgun og þjónusta
Ísafjörður 26. september 2019
Haldið 26. september 2019. Á þessu námskeiði er áhersla á fræðslu um forvarnir, einkenni og afleiðingar þeirra sem verða fyrir sálrænum áföllum. Fjallað er um helstu skilgreiningar, forvarnir, einkenni sem geta...

Teikning / myndlist I
Ísafjörður 26. september 2019
Hefst 26. september 2019. Ath. námskeiðið átti upphaflega að hefjast 5. september en hefur verið frestað til 26. september.Á námskeiðinu verður lögð áhersla a að hver og einn nái að bæta hæfni sína í teikningu,...

Teikning / myndlist II
Ísafjörður 1. október 2019
Hefst 1. október 2019. Teiknaðar verða uppstillingar og einstakir hlutir með áherslu á myndbyggingu. Í framhaldi af því geta nemendur gert vinnuteikningu og málað eftir henni. Farið verður í grunnþætti litablön...

Enska fyrir atvinnulífið
Ísafjörður 1. október 2019
Hefst 1. október 2019. Námskeið fyrir þá sem hafa nokkurn eða góðan grunn í ensku en vilja bæta við sig orðaforða og setningafræði sem nýtist við vinnu eða í viðskiptum. Kennslan verður byggð upp á samskiptum á...

Skyndihjálp
Ísafjörður 2.október 2019
Haldið 2. október 2019. Ath. þetta er valnámskeið.Farið í gegnum fjögur skref skyndihjálpar, útdeilingu verkefna á slysstað og aðferðir við að halda utan um stærri hópa. Farið í hugmyndfræði sálræns stuðnings, ...

Heimili og hönnun - Stofan
Ísafjörður 13. október
Haldið 13. október. Stofan er fjölnota rými og því skiptir máli að skilgreina hlutverk hennar – stór og smá. Við viljum hafa hana hlýlega og umfram allt nýtilega þannig að hún þjóni þörfum okkar, hvort heldur s...

Íslenska 3b
Ísafjörður 14. október 2019
Hefst 14. október 2019. Námskeið ætlað þeim sem hafa áður lokið a.m.k. 150 kest í íslensku eða hafa kunnáttu sem samsvarar því. Efni námskeiðsins byggist á orðaforða daglegs máls. Áhersla er lögð á að þjálfa sk...

Íslenska 2b
Hefst 15. október 2019
Hefst 15. október 2019. Steinni hluti af stigi 2 samkvæmt námskrá frá menntamálaráðuneytinu. Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa lokið 90 kennslustunda námi í íslensku eða hafa nokkra undirstöðu í íslensku. Unnið...

Tölvur - grunnnámskeið
Ísafjörður 15. október 2019
Hefst 15.október. Hagnýtt alhliða tölvunámskeið fyrir þá sem hafa litla reynslu af tölvum. Engin undirstaða er nauðsynleg. Lögð er áhersla á gagnleg atriði sem nýtast við tölvunotkun heima og í vinnu. Farið ver...

Bætt líðan með aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar
Ísafjörður 17. október 2019
Hefst 17. október 2019. Á námskeiðinu er fjallað um leiðir til þess að ná stjórn á kvíða og depurð með aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar (HAM). Farið verður yfir þátt hegðunar og hugsunar í kvíða og depurð o...

Næring hreyfing og hvíld
Ísafjörður 24. október 2019
Haldið 24. október 2019. Í tilefni af 20 ára afmæli Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða býður miðstöðin upp á fría örfyrirlestra nú á haustönn, einn í hverjum mánuði. Annar fyrirlesturinn verður haldinn fimmtudaginn ...

Sterkari sjálfsmynd og kvenleg orka
Ísafjörður 26. -27. október
Haldið 26.-27. október.Námskeið fyrir konur sem vilja öðlast sterkari sjálfsmynd, aukið þor og meiri leikni í samskiptum. Fjallað verður um hinar ýmsu hliðar sjálfsmyndar og það sem getur haft hamlandi áhrif á ...

Sannprófun - Innri úttektir
Ísafjörður 28. október 2019
Haldið 28. október 2019. Námskeið í samvinnu við Matvælaskóla Sýnis. Námskeiðið er ætlað starfsmönnum matvælafyrirtækja, framleiðslufyrirtækja og öðrum sem hafa áhuga á innri úttektum.Áhersla er lögð á að þáttt...

Listin að lifa - lífsgæði og sjálfsrækt
Ísafjörður 31. október 2019
Haldið 31. október 2019. Stöðumat – sjálfsþekking - líðan – dagskipulagHamingja og huggulegur lífsstíll/– hyggeÁ námskeiðinu fá þátttakendur fræðslu og verkfæri sem byggja á sálfræðilega gagnreyndum aðferðum t...

HACCP 3 - Gæði og öryggi alla leið
Ísafjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Námskeið fyrir alla þá sem meðhöndla matvæli á einn eða annan hátt. Áhersla á nýja skoðunarhandbók frá MAST.Áhersla er lögð á að þátttakendur skilji grundvallaratriði HACCP gæðakerfisins og geti ...

Vélgæsla
Bíldudalur Haustönn 2019
Haustönn 2019. Námskeiðið veitir rétt til að vera vélavörður, á skipum allt að 12 metrar að skráningarlengd með vélarafl allt að 750 kW (Skírteini: Smáskipa vélavörður (SSV)). Að loknu 7 eininga viðbótarnámi í ...

Vellíðan í lífi og starfi - Tekist á við streitu og kulnun
Ísafjörður 7. nóvember 2019
Hefst 7. nóvember 2019.Vinnustofa fyrir almenning þar sem þátttakendur fá fræðslu um orsakir, einkenni og afleiðingar streitu og kulnunar auk þess sem þátttakendur læra að greina eigin streituviðbrögð og kortle...

Endurminningaskrif
Ísafjörður 8. nóvember 2019
Hefst 8. nóvember 2019. Námskeiðið er ætlað fólki á öllum aldri, jafnt þeim sem skrifa eigin minningar og þeim sem skrifa um samferðafólk sitt. Sumir nýta sér námskeiðin fyrst og fremst til að rifja upp minning...

Sálrænn stuðningur
Ísafjörður 13. nóvember 2019
Haldið 13. nóvember 2019. Haldið í samvinnu við Rauða krossinn. Á námskeiðinu fræðast þátttakendur um gildi sálræns stuðnings í aðstæðum sem geta valdið áföllum. Þátttakendur læra að gera sér betur grein fyri...

Sjá öll námskeið