Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Nýjustu námskeiðin

Sálræn áföll og ofbeldi afleiðingar viðbrögð og úrræði
Ísafjörður 29. ágúst 2019
Hefst 29. ágúst 2019 Meginviðfangsefni námskeiðsins er sálræn áföll og ofbeldi, afleiðingar, viðbrögð og úrræði. Námskeiðið byggir á þverfaglegri nálgun á sviði heilbrigðisvísinda, félagsvísinda, menntavísinda ...

Smáskipanám
Ísafjörður, Hólmavík, Patreksfjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Smáskipanám kemur í stað þess sem áður var nefnt 30rl réttindanám (pungapróf) og miðast atvinnuskírteinin nú við lengd skipa í stað brúttórúmlestatölu áður. Réttindin miðast skv. því við skip 12 ...

ICF vottað markþjálfanám
Ísafjörður 19. september 2019
Hefst 19. september 2019 Alþjóðlega vottað markþjálfanám á vegum Profectus. Markþjálfunarnám Profectus er sérlega hagnýtt og uppbyggjandi nám fyrir alla sem vilja nýta sér markþjálfun í starfi sínu eða hyggja á...

Lög og reglur
Ísafjörður, Hólmavík, Patreksfjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og ...

Umferðaröryggi - bíltækni
Ísafjörður, Hólmavík, Patreksfjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að hann þekki ...

Vistakstur öryggi í akstri
Ísafjörður, Hólmavík, Patreksfjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni ...

Sannprófun - Innri úttektir
Ísafjörður haustönn 2019
Haustönn 2019. Sannprófun – Innri úttektir. Námskeið fyrir starfsmenn matvælafyrirtækja, framleiðslufyrirtækja og aðra sem hafa áhuga á innri úttektum.Áhersla er lögð á að þátttakendur skilji grundvallaratriði...

HACCP 3 - Gæði og öryggi alla leið
Ísafjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Námskeið fyrir alla þá sem meðhöndla matvæli á einn eða annan hátt. Áhersla á nýja skoðunarhandbók frá MAST.Áhersla er lögð á að þátttakendur skilji grundvallaratriði HACCP gæðakerfisins og geti ...

Vélgæsla
Ísafjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Kennt í samstarfi við Menntaskólann á Ísafirði. Námskeiðið veitir rétt til að vera vélavörður, á skipum allt að 12 metrar að skráningarlengd með vélarafl allt að 750 kW (Skírteini: Smáskipa vélav...

Stríð gegn hryðjuverkum í brennidepli
Ísafjörður, Hólmavík, Patreksfjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Í fyrirlestrinum verður hið svokallaða stríð gegn hryðjuverkum í brennidepli. Fjallað verður um þróun þess frá árinu 2001 til dagsins í dag. Það er tímabilið allt frá því að George W. Bush lýsti ...

Lífstílssjúkdómar og lífsstílslyf
Ísafjörður Haust 2019
Haldið Haust 2019. Námskeið fyrir sjúkraliða. Marmið með námskeiðinu er að auka þekkingu sjúkraliða á lífsstílssjúkdómum sem taldir eru ein algengasta dánarorsök fólks í heiminum. Fjallað er um helstu lífsstíl...

Heimili og hönnun - Stofan
Ísafjörður Haust 2019
Haldið Haust 2019. Stofan er fjölnota rými og því skiptir máli að skilgreina hlutverk hennar – stór og smá. Við viljum hafa hana hlýlega og umfram allt nýtilega þannig að hún þjóni þörfum okkar, hvort heldur se...

Tölvur - grunnnámskeið
Ísafjörður Haustönn 2019
Haustönn 2019. Hagnýtt alhliða tölvunámskeið fyrir þá sem hafa litla reynslu af tölvum. Engin undirstaða er nauðsynleg. Lögð er áhersla á gagnleg atriði sem nýtast við tölvunotkun heima og í vinnu. Farið verð...

Vöruflutningar
Ísafjörður, Hólmavík, Patreksfjörður Haust 2019
Haustönn 2019. Ath. námskeiði er haldið á Ísafirði en fjarkennt til Patreksfjarðar og Hólmavík.Markmið námskeiðsins er að bílstjóri öðlist þekkingu í að ganga af öryggi frá mismunandi tegundir farms og festingu...

Sterkari sjálfsmynd og kvenleg orka
Ísafjörður Haust2019
Haust 2019.Námskeið fyrir konur sem vilja öðlast sterkari sjálfsmynd, aukið þor og meiri leikni í samskiptum. Fjallað verður um hinar ýmsu hliðar sjálfsmyndar og það sem getur haft hamlandi áhrif á að við blóms...

Skyndihjálp
Patreksfjörður Haust 2019
Haldið 18. maí. Ath. þetta er valnámskeið.Farið í gegnum fjögur skref skyndihjálpar, útdeilingu verkefna á slysstað og aðferðir við að halda utan um stærri hópa. Farið í hugmyndfræði sálræns stuðnings, hvernig ...

Sjá öll námskeið