Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Nýjustu námskeiðin

Stjórnun álags og streitu
Hólmavík 17. október 2017
Haldið 17. október 2017. Námskeið haldið af Starfsmennt í samstarfi við Fræðslumiðstöðina. Streita er einkenni daglegs lífs, öll upplifum við streitu. Fólk er þó mismunandi vel í stakk búið til að mæta álagi. Á...

Viðbótarnám í vélgæslu
Ísafjörður 17. október 2017
Hefst 17. október 2017. Viðbótarnám fyrir þá sem hafa lokið 85 kest. vélgæslunámi, haldið í samstarfi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Menntaskólans á Ísafirði. Með viðbótarnáminu öðlast viðkomandi rétt til að ...

Textíll og ull – þæfing og saumur
Ísafjörður 24. otktóber 2017
Hefst 24. október 2017.Farið verður í grunnatriði í þæfingu og þrívíddarþæfingu. Blandað saman þæfingu, vélsaumi og útsaumi og útbúnar töskur og/eða púðar. Unnið með flóka, efni s.s. notuð föt, útsaumsgarn, per...

Verkefnastjórnun - grunnur
Ísafjörður 26. október 2017
Haldið 26. október 2017.Gunnnámskeið í verkefnastjórnun. Markmið námskeiðsins er að efla þekkingu þátttakenda á eðli og mikilvægi verkefnastjórnunar og sýna hvernig megi nýta það í starfi. Farið verður yfir gru...

Vélgæsla
Ísafjörður Haustönn 2017
Haustönn 2017. Námskeið í samstarfi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Guðmundar Einarssonar kennara. Námskeiðið veitir rétt til að vera vélavörður, á skipum allt að 12 metrar að skráningarlengd með vélarafl allt ...

Fjölbreytt mataræði og gerð matseðla
Fjarkennt 31. október 2017
Hefst 31. oktbóber 2017. Endurmenntunarnámskeið fyrir starfsfólk mötuneyta/eldhúsa, matráða, kokka og aðra sem hafa áhuga á mat og matargerð.Fjölbreytt mataræði er stór þáttur þegar kemur að hollustu og almennu...

Lög og reglur - endurmenntun atvinnubílstjóra
Hólmavík, Patreksfjörður 31. október 2017
Haldið 31. október 2017. Námskeiðið er fjarkennt frá Ísafirði til Hólmavíkur og Patreksfjarðar.Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stó...

Jóga
Ísafjörður 31. október 2017
Ísafjörður 31. október 2017 Námskeið í samvinnu við Fjölmennt, fullorðinsfræðslu fatlaðra.Á námskeiðinu verða kennd grunnatriði í jóga ásamt hugleiðslu og slökun. Kenndar verða jógastöður og æfingar sem styrkja...

Umferðaröryggi - bíltækni - endurmenntun atvinnubílstjóra
Hólmavík, Patreksfjörður 1. nóvember 2017
Haldið 1. nóvember 2017. Námskeiðið er fjarkennt frá Ísafirði til Hólmavíkur og Patreksfjarðar.Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í teng...

Vistakstur – öryggi í akstri - endurmenntun atvinnubílstjóra
Hólmavík, Patreksfjörður 2. nóvember 2017
Haldið 2. nóvember 2017. Námskeiðið er fjarkennt frá Ísafirði til Hólmavíkur og Patreksfjarðar.Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað elds...

Þarmaflóran
Ísafjörður 5. nóvember 2017
Haldið 5. nóvember 2017. Á námskeiðinu er fjallað um örveruflóru þarmanna í tengslum við heilsu. Farið er yfir hvernig röskun á þessari mikilvægu örveruflóru getur stuðlað að ýmsum heilsukvillum og leitt af sé...

Stjórnun álags og streitu
Patreksfjörður 6. nóvember 2017
Haldið 6. nóvember 2017. Námskeið haldið af Starfsmennt í samstarfi við Fræðslumiðstöðina. Streita er einkenni daglegs lífs, öll upplifum við streitu. Fólk er þó mismunandi vel í stakk búið til að mæta álagi. Á...

Tölvur ekkert mál – Netið, tölvupóstur og facebook
Ísafjörður 7. nóvember 2017
Hefst 7. nóvember 2017. Tölvunámskeið fyrir eldri borgara haldið í samvinnu við Ísafjarðarbæ. Farið verður í hagnýt atriði varðandi tölvuna og hvernig best er að nýta hana. Fjallað verður um hvernig tölvan og f...

Mannlegi millistjórnandinn
Patreksfjörður 9. nóvember 2017
Hefst 9. nóvember 2017. Námskeið í samstarfi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Hagvangs. Markmið námskeiðsins er að styrkja stjórnendur og millistjórnendur í störfum sínum með áherslu á mikilvægustu og hagnýtustu...

Viðhald og viðgerðir gamalla húsa
Ísafjörður Haustönn 2017
Haustönn 2017. Námskeið haldið af IÐUNNI – fræðslusetri. Þetta námskeið er fyrir alla sem ætla sér að vinna við viðhald og viðgerðir á gömlum timburhúsum. Fjallað er um undirstöður og burðarvirki og farið yfir ...

Innleiðing jafnlaunakerfis samkvæmt kröfum ÍST852012
Ísafjörðrur Haustönn 2017
Haustönn 2017 Námskeið í samstarfi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og BSI á Íslandi.Áður en fyrirtæki/stofnanir innleiða jafnlaunakerfi er gott að kynna sér umfangið sem fylgir því að innleiða kerfið og hvaða kröf...

WordPress - Grunnur
Ísafjörður 17. nóvember 2017
Hefst 17. nóvember 2017 Námskeið haldið af WP skólanum í samstarfi við Fræðslumiðstöð Vestfjarða. WordPress er eitt vinsælasta vefumsjónarkerfi eða efnisstjórnunarkerfi í dag og sýna óháðar mælingar að ein af h...

Ávana- og fíknilyf - hjúkrun einstaklinga með fíknisjúkdóma
Ísafjörður 27. nóvember 2017
Hefst 27. nóvember 2017Námskeið fyrir sjúkraliða, haldið í sarmstarfi við símenntunarmiðstöðina Framvegis. Námskeiðið er fjarkennt frá Reykjavík.Farið er í flokkun ávana- og fíkniefna, verkun þeirra, misnotkun ...

Lög og reglur - endurmenntun atvinnubílstjóra
Ísafjörður 28. nóvember 2017
Haldið 28. nóvember 2017. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga og um stór ökutæki sem atvinnutæki og geri sér grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ...

Umferðaröryggi - bíltækni - endurmenntun atvinnubílstjóra
Ísafjörður 29. nóvember 2017
Haldið 29. nóvember 2017. Markmið námskeiðsins er að bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staðar eða geta skapast í tengslum við ytri aðstæður, s.s. við mismunandi veðurskilyrði. Einnig að ...

Sjá öll námskeið