Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Fræðslumiðstöð Vestfjarða - miðstöð símenntunar á Vestfjörðum

Fræðslumiðstöð Vestfjarða 
kt. 511199-2049 
Suðurgata 12, 400 Ísafjörður 
Sími: 456 5025 - Fax: 456 5066

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er sjálfseignarstofnun stofnuð árið 1999 og starfar á grundvelli laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1998. Aðilar að Fræðslumiðstöðinni eru; Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks, Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, Fjórðungssamband Vestfirðinga, Menntaskólinn á Ísafirði, Náttúrustofa Vestfjarða, Útvegsmannafélag Vestfjarða, Verkalýðsfélag Vestfirðinga (var áður Alþýðusamband Vestfjarða), Vestfjarðastofa (tók við af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða) og Vinnuveitendafélag Vestfjarða.

Markmið Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er að auðvelda íbúum á Vestfjörðum símenntun og þátttöku í námi af ýmsu tagi í formi styttri almennra námskeiða, endurmenntunarnámskeiða og starfstengdra námskeiða. Fræðslumiðstöð Vestfjarða þjónustar einstaklinga, hópa, fyrirtæki og stofnanir hvar sem er á Vestfjörðum. Í námstilboðum miðstöðvarinnar er markvisst unnið að því að efla færni fólks og bæta þannig stöðu þess á vinnumarkaði. Skipulag námsins tekur bæði mið af þörfum vinnandi fólks og atvinnulífsins hverju sinni og er lögð áhersla á kennsluaðferðir sem henta fullorðnu fólki.

Miðstöðin er með skrifstofur á Ísafirði, Hólmavík og Patreksfirði en býður upp á námskeið þar sem þörf er á og þátttaka fæst.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er með þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem meðal annars kveður á um að miðstöðin fylgi gæðakerfi og gæðamati sem FA þróar. Fræðslumiðstöð Vestfjarða uppfyllir viðmið EQM um gæði í fræðslustarfi og hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem fræðsluaðili í fullorðinsfræðslu.

Fræðslumiðstöðin er félagi í Kvasir sem eru samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva og í Leikn sem eru samtök fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi.

Skipurit Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

Aðdragandi að stofnun Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða