Forsíða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
frmst@frmst.is
456-5025

Fræðslumiðstöðin auglýsir eftir forstöðumanni

Fræðslumiðstöð Vestfjarða óskar eftir að ráða forstöðumann. Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn að sjá um daglegan rekstur miðstöðvarinnar og leiða hana áfram í uppbyggjandi starfi.

 Starfssvið

 • Ábyrgð á daglegum rekstri s.s. starfsmannastjórnun og fjármálum.
 • Skipulagning og umsjón með símenntun og framhaldsfræðslu.
 • Þjónusta við einstaklinga, fræðsluaðila, fyrirtæki og stofnanir.
 • Kynningamál og þróunarvinna.
 • Samstarf við stjórn.
 • Ýmis önnur verkefni sem til falla

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Mikil færni í mannlegum samskiptum.
 • Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun.
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu.
 • Góð tungumálakunnátta og tölvufærni.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er sjálfseignarstofnun sem hefur það meginmarkmið að auðvelda íbúum á Vestfjörðum símenntun og framhaldsfræðslu sem felur í sér nám, náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat. Fræðslumiðstöðin hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem fullorðinsfræðsluaðili skv. lögum um framhaldsfræðslu og EQM-gæðavottun. Nánari upplýsingar um Fræðslumiðstöðina er að finna á vefsíðunni  frmst.is

Umsóknir skal senda Elfu Hermannsdóttur, forstöðumanni Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, Suðurgötu 12, 400 Ísafjörður, eða með tölvupósti á elfa@frmst.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og greinargott kynningarbréf sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2019. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2019.

Nánari upplýsingar veitir Elfa Hermannsdóttir í síma 456 5033 eða í gegnum tölvupóst á netfangið elfa@frmst.is

Deila